loadding

Tổng Hợp Các Câu Hỏi về DAT

Câu 1 Đường link tra cứu dữ liệu DAT cho từng trung tâm
Câu 2 Thiết bị hay bị lỗi: dây rắc, camera bị đơ thì xử lý như thế nào?
Câu 3 Sử dụng thiết bị TABLET - đang chạy máy tự out phần mềm thì có ghi nhận được phiên đó không? Có cần đợi 15ph mới được đăng nhập - đăng xuất lại không?
Câu 4 Phiên học DAT như thế nào là hợp lệ? như thế nào là vi phạm?
Câu 5 Khi đăng xuất chụp hình học viên chậm, tắt thiết bị kiểm tra lại lưu mặt giáo viên?
Câu 6 Khi nhập biển số xe lên phần mềm để dạy, không biết nhập biển số xe nào?
Câu 7 Thiết bị đăng nhập-hiển thị số phút lên đến mấy chục ngàn km. Có ảnh hưởng đến phiên học không?
Câu 8 Khi nào thì phiên học được duyệt? Ngay khi vừa mới học xong hay kết thúc khóa học hay vừa nộp báo cáo 2 xong?
Câu 9 Quét thẻ giáo viên, học viên đều báo không tồn tại thì xử lý sao?
Câu 10 Học viên đang chạy đăng xuất thành công, kiểm tra thì không có ảnh đăng xuất thì sao?
Câu 11 Kiểm tra dữ liệu trên DAT báo phiên học thành công còn tra cứu học viên thì một số thất bại, một số chưa đẩy lên tổng cục. Trong trường hợp này dữ liệu của học viên có bị ảnh hưởng hay không?
Câu 12 Học viên khi làm hồ sơ lái xe thì ko đeo kính nhưng khi chạy DAT thì phải đeo kính => trường hợp này nhận diện khuôn mặt ntn?
Câu 13 Tôi có biển số xe 51F-970.22 thì nhập như thế nào để tránh bị lỗi?
Câu 14 Trước chạy ktra đủ hình ảnh đăng nhập - đăng xuất. Sau ktra lại ko có hình ảnh. Xử lí?
Câu 15 Đăng nhập - đăng xuất có hình ảnh đẩy đủ. Khi đăng xuất ra về ktra lại mất hình ảnh đăng xuất, có đồng bộ lại mà chưa thấy km cộng lên. Số km có bị mất ko?
Câu 16 Chạy đến vùng sóng yếu nên bị mất dữ liệu, thì xử lý như thế nào?
Câu 17 Học viên chạy trong những ngày gần đây, kiểm tra hệ thống đều báo giáo viên chưa đẩy lên tổng cục là sao?
Câu 18 Sáng nay chạy có gắn camera hồng ngoại mà không lên => Mang lên kỹ thuật kiểm tra được không?
Câu 19 Khi sử dụng cam bị đen rút ra cắm lại vẫn không nhận, khi thì đăng xuất máy xoay xoay bị đơ thì số km không có.
Câu 20 Có 3 phiên học, đã đăng nhập - đăng xuất 3 phiên nhưng khi lên trang web kiểm tra thì bị mất một phiên học?
Câu 21 Tôi đang dùng app cũ thấy ổn, không muốn nâng cấp vậy có được không?

Trả lời:

Sài Gòn https://saigon.giaoduc3t.vn/tracuu
Dầu Khí https://daukhi.giaoduc3t.vn/tracuu
Bình Dương https://binhduong.giaoduc3t.vn/tracuu
Thanh Long Đỏ https://tld.giaoduc3t.vn/tracuu
Ninh Thuận https://ninhthuan.giaoduc3t.vn/tracuu
677 https://677.giaoduc3t.vn/tracuu
Asean https://asean.giaoduc3t.vn/tracuu
Bắc Miền Trung https://bmt.giaoduc3t.vn/tracuu

Trả lời:

Trả lời:

Thao tác đồng bộ dữ liệu https://youtu.be/Wo1gYkayyqI

Trả lời:

Trả lời:

Trả lời:

Trả lời:

Thao tác đồng bộ dữ liệu https://youtu.be/Wo1gYkayyqI
Thao tác xoá dữ liệu app https://youtu.be/nuzNlnMHSdU

Trả lời:

Trả lời:

Trả lời:

Thao tác đồng bộ dữ liệu https://youtu.be/Wo1gYkayyqI

Trả lời:

Trả lời:

Trả lời:

Trả lời:

Thao tác đồng bộ dữ liệu https://youtu.be/Wo1gYkayyqI

Trả lời:

Thao tác đồng bộ dữ liệu https://youtu.be/Wo1gYkayyqI

Trả lời:

Trả lời:

Trả lời:

Sài gòn http://saigon.giaoduc3t.vn/apphn/dat.apk
Bình Dương http://binhduong.giaoduc3t.vn/apphn/dat.apk
Dầu Khí http://daukhi.giaoduc3t.vn/apphn/dat.apk
Thanh Long Đỏ http://tld.giaoduc3t.vn/apphn/dat.apk
Ninh Thuận http://ninhthuan.giaoduc3t.vn/apphn/dat.apk
677 http://677.giaoduc3t.vn/apphn/dat.apk
Asean http://asean.giaoduc3t.vn/apphn/dat.apk
Bắc Miền Trung http://bmt.giaoduc3t.vn/apphn/dat.apk

Trả lời:

Thao tác đồng bộ dữ liệu https://youtu.be/Wo1gYkayyqI

Trả lời:

Trả lời: